Skrämmande okunskap bland unga svenska feminister

Det är inte svårt att se sambandet mellan de horder av unga feminister som nu lämnar den svenska skolan – och den skrämmande låga kunskapsnivån i samma skola. Under decennier har den svenska skolan dränerats på starka, duktiga och kunniga lärare och istället har lågpresterande men framför allt ideologiskt drivna personer, inte sällan feminister, tagit deras plats.

Under mina år i den svenska universitetsvärlden slogs jag också med häpnad av den förbluffande låga allmänbildningen bland många studenter – ofta kombinerat med mycket starka politiska åsikter och föreställningar, och med en matchande självbild.

Det handlar om unga personer som vet väldigt lite om historien (denna har ju ofta stämplats som maskulint präglad), och som inte förstår innebörden av begreppet demokrati.

Vi ser ett tydligt mönster, åsikterna ligger nästan alltid inom samma ideologiska spektrum. Det är de marxistiskt influerade postkoloniala tankarna, utblandat med extrem politisk feminism som bildat den grunda kunskapspöl i vilka dessa unga, påverkbara människor har blivit skolade. Jag skriver grunda, eftersom det aldrig handlat om filosofiska resonemang på djupet utan bara lösryckta teser och trossatser om strukturer, förtryck och hierarkier.

Här finns också anledning att nämna sektledarna, de ideologer som faktiskt är skolade och som i åratal åkt land och rike runt (och fått bra betalt för det), för att “undervisa” både lärare och elever i den rätta läran. Tiina Rosenberg är den jag först och främst kommer att tänka på bland de mer namnkunniga, men listan kunde förstås göras hur lång som helst. På det universitet där jag var verksam fick anställda lärare till exempel löneavdrag om de var frånvarande vid Rosenbergs föresläsningar (vilka var rena radikalfeministiska och socialistiska brandtal).

Mönstret består alltså av en mosaik av socialism/kommunism, feminism, kulturrelativism, postkolonialism och naturligtvis är paketet inslaget i ett charmigt postmodernistiskt presentpapper. Högutbildade extremister över och en i allmänhet ganska obildad lyssnarskara under. Perfekt grogrund för det politiska och revolutionära projekt som feminismen utvecklats till i Sverige.

Mot bakgrund av detta är det angeläget att ta denna sex år gamla debattartikel och rapport på djupaste allvar. Den handlar i första hand om svenska skolelevers fasansfullt dåliga kunskap om kommunismen, men också om betydelsen av demokrati, vad begreppet står för. Och det är väl ingen som tror att det har blivit bättre, i linje med fortsatt sämre skolresultat och ännu färre meriterade lärare.

Fram träder bilden av indoktrinerade ungdomar som inte har en susning – utan som i åratal har utsatts för en dämpad form av indoktrinering, där stora delar av historiens erfarenheter medvetet utelämnats. Kanske blir det då mer begripligt att läsa alla samtida unga feministiska krönikörer och deras tjatande om strukturer och hudfärg – och deras fullständiga blindhet inför följden av den antidemokrati de faktiskt vurmar för?

Detta från debattinlägget i DN från 2007, av Anders Hjemdahl och Camilla Andersson:

“Ny Demoskopundersökning: 90 procent av svenska ungdomar känner inte till Sovjetkommunismens dödsläger. Knappt tjugo år efter Berlinmurens och Sovjetväldets fall vet svenska ungdomar förskräckande lite om kommunismen, om nutidshistorien och om våra grannländer. Det visar en ny landsomfattande undersökning om kunskapsnivån hos skolungdomar i åldrarna 15-20 år som opinionsinstitutet Demoskop har genomfört åt UOK, Föreningen för upplysning om kommunismen. Skrämmande många ungdomar tror att kommunismen inte skördat några dödsoffer, medan det i verkligen rör sig om hundra miljoner döda. Bortåt varannan anser att kommunismen bidragit till ökat globalt välstånd. Detta alarmerande undersökningsresultat visar att en omedelbar kraftansträngning behövs för att förbättra det oacceptabla kunskapsläget i skolan”

Och:

“Resultatet av undersökningen, som genomfördes 16-22 februari och omfattar 1004 personer, visar på en förskräckande låg kunskapsnivå.

95 procent känner till Auschwitz – men 90 procent känner inte till Gulag.

90 procent vet inte vilken utländsk huvudstad som ligger närmast Stockholm.

50 procent vet inte att Berlin är huvudstad i ett land vid Östersjön.

82 procent tror inte att Vitryssland är en diktatur.

56 procent av grundskoleeleverna svarar “Vet ej” på frågan om de anser att samhällen baserade på västerländsk marknadsekonomi är demokratiska.

43 procent tror, att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror, att det är inga alls eller färre än tio tusen.

40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen.

22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

Begreppet kollektivisering ses som positivt och associeras till exempel med “kollektivtrafik”, “att göra saker tillsammans”, “alla får det lika bra”.

Undersökningen visar dessutom på en mycket stor osäkerhet bland eleverna vad gäller innebörden och av grundläggande begrepp som demokrati och diktatur.

Demoskopundersökningens resultat är skrämmande och visar på en kunskapsnivå som är så låg att den närmast är obefintlig. Resultat som dessa borde vara fullständigt oacceptabla i ett demokratiskt samhällle, där skolan sägs ha en “viktig uppgift att när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Ur inledningen till den aktuella läroplanen för grundskolan och gymnasiet, Lpo94).

Hur ska svenska ungdomar kunna förstå sina grannar i det nya Europa eller förstå vad som händer i omvärlden, om de inte vet vare sig var våra grannländer ligger eller ens känner till de mest elementära fakta om nutidshistorien? På vilken kunskaps- och värderingsmässig grund ska de basera sina ställningstaganden?

För att kunna vara vaksamma inför totalitära ideologier och förstå att värdesätta och försvara vårt öppna samhälle och de värden detta vilar på, måste vi ha kunskap om vad som skett. Denna kunskap är inte minst viktig för att kunna återknyta de tidigare så självklara och naturliga kontakterna med våra grannar på andra sidan Östersjön och visa människorna där respekt och förståelse.”

Jag ser inga tecken på att läget 2013 inte har förvärrats ytterligare. Den katastrofala utvecklingen i den svenska skolan de sista 25 åren kommer med största sannolikhet att på sikt också få katastrofala konsekvenser.

17 thoughts on “Skrämmande okunskap bland unga svenska feminister

 1. Svenska skolan befinner sig i fritt fall och har gjort det ett bra tag nu. Skrämmande men viktigt inlägg!

 2. Pingback: Monumental enögdhet | Susanna's Crowbar

 3. Det här är så himla bra och ger bränsle till det som jag har beskrivit i min blogg. Vill säga, om man håller folk okunniga om det som skett så kan man ge grogrund för vilka stolliga idéer som helst.
  Se bara det helt sanslösa spridandet av skräckpropaganda som skall jaga fruktan i unga kvinnor så att de kan starta med att hata män utan att veta varför!.

   • KB vissa delar av socialdemokratin har alltid haft en förkärlek eller viss sympati för kommunismen. Det kanske är ursprunget som förenar. När det gäller skolan så skapades ju enhetsskolan av Stellan Arvidsson (s) och ”DDR-kramare”. Samtidigt hade man ju ett mycket bra ”grepp” över studieplanerna för grundskolan. En händelse som ser ut som en tanke.

    Samtidigt kan du i Theutenbergs Newsmill artikel läsa om de olika falangernas agerande i U-båts frågan. Här återspeglas de olika falangerna inom socialdemokratin. Erlander och Palme höll båda mycket hårt gränsen mot kommunismen, när det gällde. Även om Palme i vissa delar var politisk romantiker och visionär. Men båda visste var rågångarna gick, tror jag i alla fall.

    Efter att kommunismen nu har fallit står det ju än mer klart vilka de stora massmördarna i historien är. Både Stalin och Mao kommer högt upp på denna lista. Östtyskland sköt och dödade folk som ville flytta från deras land mindre än för trettio år sedan. Vänsterfalangen inom (s) arbetade för att utveckla relationerna med denna totalitära diktatur under lång tid. Se artikeln i Svensk Tidskrift. Stasi hade många agenter i vårt land. Det var från Östtyskland Stellan Arvidsson (s) också hämtade inspiration.

    Det är i detta perspektiv skrämmande att inte alla känner till dessa fakta om de totalitära kommunist-diktaturerna och vad de har gjort i närtid, bland annat just därför var ditt inlägg så belysande.

    Propaganda verktygen som vissa fortfarande använder sig utav verkar vara inspirerade av andra totalitära system, typ Leni Riefenstahl filmer, fotovinklar och ljussättningar. Jämför; Julskyltningen på PUB för några år sedan.

  • Blåval Rödval: Du har rätt och det är egentligen förfärligt. Hela läxhjälpsbranschen som växer, i praktiken anställs privatlärare då skolan är för dålig. Ansvaret hamnar på oss föräldrar, vi som har resurser och kraft att ta ansvaret. Värre för de barn med resurssvaga föräldrar. I dessa frågor ogillar jag den nyliberala trenden mycket.

 4. Haha, Åsa Linderborg som älskar Moskva blir inte inbjuden med öppna armar utan måste skaffa visum som alla andra och gör det inte i god tid så resan blir inte av när hon tänkt.

 5. Svensk är han ju, feminist kan man väl förmoda, men att kalla Pagrotsky för ung är väl att ta i?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kampen-mot-antisemitism-devalveras_195529.svd

  Varför ska man lära sig om kommunismen? Kanske för att vänsterradikala har mycket mer makt och står för mycket mer våld. Hur kan man inte vilja att ungdomar ska veta om konsekvensen av ideologier som de själva tror på?

  Den svåraste frågan är vem ska lära dem? Jag föreställer mig att det är svårt att hitta särskilt många med kunskap om kommunismens brott i Sverige.

  Tack för ännu ett bra inlägg.

   • Det tror verkligen jag också men enligt rapporten du citerade statistik ifrån är kunskapen om högerextremisten god i motsats till kunskapen om kommunism. Vidare är min personliga upplevelse att jag aldrig personligen träffat någon svensk som tror på nazism medan jag personligen skulle kunna peka ut mängder som tror på kommunism.

 6. Givetvis så lär man inte heller ut något om Islams historia i skolorna. Vilket inte är något annat än en skandal. Här en 45 min lång historielektion på ämnet för den intresserade.

Comments are closed.