Förtydligande

Jag vill passa på att understryka, för de som inte redan vet det, att Kimhza Bremers Bodega är en partipolitiskt obunden blogg. Jag sympatiserar inte med högerextremister, eller vänsterextremister för den delen.

Det finns inte ens anledning att prata om en vänster-höger-position när det gäller många av de frågor som lyfts fram här.

Istället ser jag Bodegan (och flera av syskonbloggarna), som en slags Mittenvägens gatekeeper.

Visst stämmer det att det först och främst är den svenska vänstern som drunknat i galenskap och postmodernism, men det betyder inte att jag inte sympatiserar med andra traditionella vänstertankar. Jag ogillar till exempel de ökande inkomstklyftorna och är motståndare till de nyliberala tankar som privatiserat stora delar av välfärden (och skapat en absurd situation där till exempel svenska skolor ägs och drivs av riskkapitalister).

Det jag först och främst är emot är (föga förvånande), identitetspolitik, kollektivisering av människotyper, den djupt omänskliga feminism som rotat sig i Sverige, pseudovetenskaper (som genusvetenskap), irrläror och vidskepelse. Och framför allt, när sådant blir en del av den politik som förs.

Jag har inte ett uns av rasism i mig. Eller homofobi för den delen. Men jag uppskattar den kultur jag kommer ur och som mina barn kommer att leva vidare i. Att prata nedlåtande eller hånfullt om det “svenska” (eller som jag just gjorde, sätta det svenska inom citationstecken) är obegripligt och fel. Att prata nedlåtande och hånfullt om någons hudfärg, vare sig denna är mörk eller ljus, är lika fel och helt oacceptabelt.

Jag har respekt för folk som tror på en Gud (eller flera för den delen) – men sätter omedelbart ner foten när denna tro gör några som helst anspråk på politiken eller hur andra väljer att leva sina liv (och vad de skall tro på).

Därför är jag givetvis motståndare till all form av islamism. Men också kristna fundamentalister. De senare gör dock inte så mycket väsen av sig i Sverige (och tur är väl det). Det är för mig självklart att vi inte skall ha islamiska böneutrop i Sverige, liksom vi inte skall ha högtalare i det offentliga rummet genom vilka kristna präster kan dundra ut budskap om den rätta tron (och de otrognas oriktiga tro). Att detta ens är kontroversiellt idag säger mycket om hur sjukt debattklimatet har blivit.

Men som jag har skrivit många gånger tidigare. Alla dessa frågor hänger ihop. Det är därför begripligt varför motståndarsidan ser ut som den gör. Det är oftast vänsterns antidemokrater, feminister, postmodernister, genusvetare, kulturrelativister, vurmare av islamism och antisemiter som gör gemensam sak i den upptrappade kampen mot det sunda förnuftet. Alla har de en gemensam fiende: den upplysta, västerländske mannen.

30 thoughts on “Förtydligande

 1. Håller med bashflak!
  Alla vi som läser din blogg vet var du står ändå, det syns liksom i dina inlägg…

  Man försöker bara tysta kritiker genom att kalla dem “kvinnohatare” alternativt “rasister”, helt utan belägg….

 2. Bra skrivet. Jag instämmer helt.

  I USA är ju kristna fundamentalister väldigt högljudda, vilket känns som en anomali när man jämför med andra länder. Kanske behöver man vara lite på sin vakt så att inte detta sprids till Sverige också.

 3. @Sapias

  De kristna fundamentalisterna i USA motsvaras i Sverige av feminister och allsköns postmodernister. Det är samma skränande flock, det är bara “loggan” som skiljer sig. Deras beteende är nästintill identiskt, dvs. bägge grupperna är självförhärligande och djupt intoleranta. Följaktligen betecknar de åsiktsmotståndare som genomgående onda. Och parallellerna är fler.

  • Finns stora skillnader.

   1) Kristna fundamentalister finansierar sina egna stollerier. Många kristna sekter följer iden om att tionden ska gå till kyrkan vilket skapar intern generering av resurser för sekterna.

   Svensk feminism skapar resurser genom entrism och medveten uppbyggnad av offentliga system/think tanks och institut som uteslutande finansieras genom allsköns skattefinansierade källor. De enda privata radikalfeministiska organen är på våra rikstidningar, men även dessa överlever ju egentligen på bidrag via tidningsstöd och liknande.

   2) Kristna fundamentalister tenderar att bejaka historiskt framgångsrika modeller för familjeliv. Dvs en centrering runt kärnfamilj, egen försörjning och eget ansvar för sina barn. Svenska feminister satsar på spegelbilden. Skillnaden här är att den svenska modellen avskaffar föräldraansvaret och ersätter föräldern med staten som uppfostrare, vilket även här implicit grundar sig på en stor stat av förmyndare. Den kristna varianten kräver ingen allsmäktig stat utan en disciplinering genom stark kultur grundade runt starka familjeband.

   Det är ingen slump att den kristna rörelsen är som starkast i USA där även libertarianismen som ideologi är som starkast. De kristna delarna av USA behöver helt enkelt inte staten på samma sätt då den redan delvis är ersatt med folkets egenorganisering runt historiskt framgångsrika ideal.

   3) Utopism vs. Ickeutopism. Radikalfeminismen är utopisk på ungefär samma sätt som t ex kommunismen är det. De tror på ett framtida himmelsrike på jorden genom det totala förkastandet av allt tidigvarande och vår historiska civilisation. Kristendomen är ickeutopisk/konservativ när det kommer till det verkliga livet och lämnar utopin till livet efter döden förutsatt att man levt ett hedersvärt liv.

   På ytan håller jag med om att det finns likheter då båda föreställningarna kräver att man tror på en massa stollerier. I praktiken så är kristendomen vida överlägsen radikalfeminismen vilket visas genom att hela västerländska civilisationen byggdes upp i samklang med den. Om man vill leva ett liv i frihet är kristendomen överlägsen då den historiskt lyckats separera politik och religion. Inom radikalfeminismen och extremvänsterismen så finns ingen separering då själva politiska ideologin är religionen.

 4. Lycka till, det menar jag verkligen. Varje enskild åsikt du skriver räcker ju för att bli kallad högerextremist. I någon mån är de väl också högerextremistiska eftersom de är längre högerut än de partier som finns representerade i riksdagen men jag stöttar dig gärna i kampen för att ta tillbaka rätten till fullt normala åsikter.

 5. Bra skrivet! Jag sympatiserar också med många vänsteridéer, men tar helt avstånd från identitetspolitiken. Alla är lika värda oavsett kön, sexuell läggning och etnicitet. Men strukturella resonemang är verklighetsfrånvänd metafysik som tyvärr även leder till olika typer av hatideologi.

 6. Ställer upp på mycket, men undrar över några saker:

  – Finns det några vänstertankar som inte inbegriper kollektivisering?
  – Vilka gillar inkomstklyftor?
  – Om de nu har ökat, hur stora får de vara?
  – Måste samhället ha hand om ”välfärden”?
  – Om inte, vad får privata aktörer hålla på med?
  – Bör vi återförstatliga skolan?
  – Varför ska vi tillåta kristna budskap i det offentliga rummet i form av dånande kyrkklockor men inte en stunds muslimska böneupprop på fredagar ute i Fittja?
  – Får judar och muslimer plåga djur eftersom vi har religionsfrihet?
  – Får judar och muslimer karva i småpojkars penisar av samma skäl?

  Har fler frågor, men nöjer mig med dessa tills vidare.

  • – Finns det några vänstertankar som inte inbegriper kollektivisering?
   Förhoppningsvis. Svår fråga att svara på.
   – Vilka gillar inkomstklyftor?
   Välutbildade?
   – Om de nu har ökat, hur stora får de vara?
   Pass.
   – Måste samhället ha hand om ”välfärden”?
   Nja.
   – Om inte, vad får privata aktörer hålla på med?
   Nästan allt.
   – Bör vi återförstatliga skolan?
   Nja. Privata och kommunala alternativ kan vara som ett komplement.
   – Varför ska vi tillåta kristna budskap i det offentliga rummet i form av dånande kyrkklockor men inte en stunds muslimska böneupprop på fredagar ute i Fittja?
   Ta bort klockringningar. Religion är privat.
   – Får judar och muslimer plåga djur eftersom vi har religionsfrihet?
   Nej, religion är privat och står inte över samhällets lagar.
   – Får judar och muslimer karva i småpojkars penisar av samma skäl?
   Se föregående fråga.

  • Jan E: Jag känner inte att dina frågor är särskilt svåra att svara på. Det kan säkert vara så att min hållning skiljer sig från andras (som i övrigt har en gemensam kritik gentemot feminismen), men det är också OK. Jag har aldrig varit rädd för sunda åsiktsskiljaktligheter. Så för att svara på dina frågor snabbt:

   – Finns det några vänstertankar som inte inbegriper kollektivisering?
   – Som jag ser det är det skillnad på kollektivisering av människotyper (raser, kön, sexuell läggning), och kollektivisering utifrån val människor gjort (t ex arbete, utbildning).

   – Vilka gillar inkomstklyftor?
   – Jag pratar om inkomstklyftor som närmar sig det absurda och osunda – inte att det finns inkomstklyftor.

   – Om de nu har ökat, hur stora får de vara?
   – Jag tror inte att ett samhälle mår bra av för stora skillnader. Slutstationen är gated communities. Är det orimligt att tycka att en direktör är värd 10 ggr så mycket som en arbetare eller tjänsteman? Det låter kanske väldigt “vänster”, men jag (som själv har hög inkomst), kan inte se rimligheten i 60 ggr eller 400 ggr mer i månaden för en företagsledare.

   – Måste samhället ha hand om ”välfärden”?
   – Ja, samhället måste stå för vård och skola.

   – Om inte, vad får privata aktörer hålla på med?
   – Det finns väl oerhört mycket annat som privata aktörer sysslar med.

   – Bör vi återförstatliga skolan?
   – Ja, utan tvekan.

   – Varför ska vi tillåta kristna budskap i det offentliga rummet i form av dånande kyrkklockor men inte en stunds muslimska böneupprop på fredagar ute i Fittja?
   – Det är skillnad på klockor som klingar och ord som uttalas. Att med ord sprida budskapet över landskapet att det finns bara en Gud och han är stor är inte samma sak som kyrkklockor i dagens Sverige. Det är också så att kyrkor och kyrkklockor ÄR en del av ett tusenårigt kulturarv, vare sig man gillar det eller inte.

   – Får judar och muslimer plåga djur eftersom vi har religionsfrihet?
   – Kategoriskt nej (och inte heller kristna, buddhister, hinduer eller humanister för den delen – även om de inte ingår i den rituella mathållning din fråga avser).

   – Får judar och muslimer karva i småpojkars penisar av samma skäl?
   – Kategoriskt nej, både till kvinnlig och manlig könsstympning av barn.

 7. Jag tyckte @Jan E-frågorna var så intressanta att jag inte kan låta bli och besvara dem för egen del. Skiljer det mycket på oss som har problem med stora delar av tokfeminismen? Jag vågar påstå att man är inte särskilt vänster om man har den inställningen. Hoppas att jag har fel!

  Finns det några vänstertankar som inte inbegriper kollektivisering?
  Kollektivisering är ett alltför enkelt sätt att skilja ut människor och skapa motsättningar. Jag är för ett minimum av kollektivisering och ett maximum av individualisrering.
  – Vilka gillar inkomstklyftor?
  Det måste finnas inkomstklyftor för att tillsättning av olika funktioner skall fungera. Det måste finnas en morot för viljan att försaka något för att skapa något bättre. Men absurditer med 400 ggr i lön gillas väl bara av den som åtnjuter det.
  – Om de nu har ökat, hur stora får de vara?
  Utan reglering mer än självreglering.
  – Måste samhället ha hand om ”välfärden”?
  Absolut, välfärden måste administreras av samhället men utförarna kan lika gärna vara inköpta från ett företag som från enskilda individer (anställda). Kraven måste vara samma vad gäller resultat och kostnad.
  – Om inte, vad får privata aktörer hålla på med?
  Allt!
  – Bör vi återförstatliga skolan?
  Absolut, redan igår borde det ske!
  – Varför ska vi tillåta kristna budskap i det offentliga rummet i form av dånande kyrkklockor men inte en stunds muslimska böneupprop på fredagar ute i Fittja?
  Vi skall inte utöka möjligheten till religionspåverkan i det offentliga rummet.
  – Får judar och muslimer plåga djur eftersom vi har religionsfrihet?
  Nej!
  – Får judar och muslimer karva i småpojkars penisar av samma skäl?
  Nej!

 8. Vi tycks vara överens om det mesta. Vad gäller inkomstklyftor så tycker inte jag heller att de bör vara för stora. Frågan är dock vad man gör åt direktörslöner som skenar iväg? Staten kan ju knappast klampa in här.
  Min fråga om samhället och välfärden var fel formulerad. Jag menar att samhället ska ha ansvaret för välfärden, men samhället behöver inte alltid vara utförare. Utförare kan förstås vara privata aktörer. Men det brister i samhällets upphandling, kontroll och uppföljning. Har t ex en kommun upphandlat en privat aktör så måste man förstås ha koll på att den aktören utför det som är avtalat. Annars ska man inte få fortsatt förtroende.
  Jag tycket inte att det är skillnad mellan klockringning och böneutrop. Båda är religiösa budskap och både kan vara störande. Bor man nära en kyrka (som jag har gjort tidigare) kan man bli rätt irriterad. Jag vill inte förbjuda klockringning, men man bör kunna diskutera hur mycket de får låta – och hur länge. En kyrkas klockor behöver ju inte låta över halva stan!
  Jag tycker att böneutropen i Fittja på fredagarna är harmlösa. De är dessutom kortvariga och moskén ligger i ett industriområde. Jag hörde en muslimsk kvinna intervjuas i samband med att böneutropen började. Hon var så glad att jag också blev glad. Även om jag inte på något sätt förstås vitsen med böneutrop. Men det är en annan fråga. Jag tolererar människors religionsutövning under förutsättning att man inte skadar eller stör andra.

 9. Det är tråkigt att det ska behövas, men jag gjorde ju ett liknande förtydligande förut. I dessa guilt by association-tider kändes det motiverat.

 10. Nu jag tillhör jag den kanske exklusiva skara som hade större problem med att Lars Ohly kallade sig feminist än kommunist och råkar dessutom dela de flesta av dina övriga politiska åsikter men det jag tycker är viktigt att visa är att man kan vara kritisk mot identitetspolitiken och den dogmatiska feminismen oavsett vilka värderingar man har längs den traditionella höger-vänster skalan. Förutom stora delar av massmedia är ju i dag samtliga riksdagspartier utom möjligen KD och SD (vilka av andra skäl inte känns som något alternativ för mig) svårt anstuckna.

Comments are closed.