Dennis Nørmark – angelägen kritik mot den svenska statsfeminismen i DN

Jag är sent ute men måste givetvis också lyfta fram Dennis Nørmarks viktiga artikel i DN.

Det är så ovanligt idag att få ta del av skarp och förnuftig kritik av statsfeminismen i den offentliga svenska samhällsdebatten och dagspressen att det nästan kommer som en chock när det väl händer. Tystandets metodik är annars närmast total här i Sverige (se hur debattörer som Pär Ström och Pelle Billing hånades, förlöjligades, hotades och slutligen trycktes bort från debatten), och ingen vid sina sinnes fulla bruk kan idag gå ut öppet med kritik mot det institutionaliserade manshatet och den mäktiga feminismen utan att riskera sin yrkesmässiga och sociala framtid. Det är så feminismen opererar.

Alla som pratar öppet och kritiserar försvinner ganska snabbt. Skribenter stängs av. Krönikörer tystnar. Telefoner slutar ringa..

Bloggarna är dock kvar. Även Bodegan, än så länge. Men som ni vet finns förslag på att även förbjuda dessa kanaler – så länge de uttrycker kritik mot den feministiska makten.

Men så kommer någon –  en intellektuell, akademiker och modig person från Danmark – och äntligen slår fast vad det faktiskt är som händer. Han är precis så långt borta och samtidigt nära för att våga, utan att behöva riskera sin yrkesmässiga framtid.

Dennis Nørmark säger det som behöver sägas om Sverige. Och som stockholmare och södermalmsbo är det som om klarsyntheten plötsligt blåste in en dag, ända fram till Medborgarplatsen. Frisk luft, äntligen.

Det behövs såklart någon utifrån för att våga och förmå säga som det är. Tack för det, Dennis Nørmark!

Men precis som Susanna Varis har jag dock problem med denna mening i Nørmarks text:

“Skillnaden består i att det är fler hos oss som inte uppfattar det som att det föreligger ett krig mellan könen och inte heller vill förklara krig. Därför önskar flertalet inte heller ett nollsummespel, där män ska fråntas sina lagenligt uppnådda privilegier för att de i stället ska överlämnas till kvinnor.”

Privilegier? Lagenligt uppnådda privilegier?

Här tror jag kanske att Nørmark inte har tillräcklig kunskap om Sverige. Vilka privilegier kunde detta handla om?

Jag skulle tro att DN har ingått detta samarbetsprojekt med danska Politiken av kommersiella skäl (DN rasar i upplagesiffror och avskedar journalister på löpande band).

DN’s feministiska redaktioner och ledning gillar såklart inte Nørmark (markerat genom publiceringen och positioneringen av Malin Ullgrens notis alldeles ovanför artikeln i pappersutgåvan om “danskjävlar”) och hoppas säkert i någon mening att Nina Björks replik imorgon kan komma att stärka den egna positionen. För i det könskrig som Nørmark så träffande beskriver är ju DN en viktig sambandscentral. Jovisst är det förbluffande – att en liberal dagstidning (där man kunde tro att journalistik var den drivande kraften och inte politisk feminism), agerar på detta sätt. Men när det gäller DN är inget längre förvånande. Maria Sveland har sannolikt redan erbjudits några helsidors replik.

Bodegan lär återkomma efter Nina Björks väl förberedda första counterstrike imorgon (i DN).

Andra återkopplingar till denna viktiga artikel:

Susanna Varis

Genusdebatten

Toklandet

Ekvalist

Ann-Mari Maukonen

Bittergubben

5 thoughts on “Dennis Nørmark – angelägen kritik mot den svenska statsfeminismen i DN

  1. Pingback: Frisk fläkt från Danmark | Susanna's Crowbar

  2. Pingback: Vi gillar inte svensk sexism « Toklandet

  3. Det är oerhört viktigt för demokratin att alla som kritiserar svensk feminism tystas.

    Det enda som är bra i Dennis Nørmarks artikel är att han erkänner att svenska män har otaliga privilegier som de (på sitt typiskt sviniga och manliga sätt) vägrar att ge upp.

  4. Pingback: Kære svenskere | En stilla undran

Comments are closed.