Vad betyder “att bli utsatt för försök till samlag”, Nationellt centrum för Kvinnofrid?

Det finns all anledning att vara uppmärksam och kritisk när Nationellt centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet kommer med rapporter eller studier. Här handlar det om människor som har en öppet radikalfeministisk och manshatande agenda.

Denna gång släpper man en stor “nationell brottsofferstudie”, vars resultat får SVT att rubricera nyheten som “Var åttonde flicka utsatt för sexövergrepp”.

Jo, det är svarta rubriker. Bilden av ett sexualiserat och normaliserat våld riktat mot flickor och kvinnor målas upp med eftertryck och riktigheten i uppgifterna förstärks ytterligare av att det handlar om ett samarbetet med SCB, Statistiska Centralbyrån.

Men det är (inte oväntat) något som inte stämmer. Nationellt centrum för Kvinnofrid har valt att till ungdomarna ställa frågan om hon eller han har “tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan de fyllt 18 år”.

Vi måste plocka isär meningen.

Att tvingas till ett samlag är ju tydligt – och då handlar det om våldtäkt (fast man verkar inte skriva ut det här). Men nu ställs alltså frågan tillsamman med det oerhört mycket mer luddiga “utsatts för ett försök till samlag…”.

Att utsättas för ett försök till samlag?

Vad betyder det? Hur tolkar en gymnasieelev en sådan fråga? Är det en full kille på någon fest som frågat “Öh, vill du kn*lla”? Eller är det den nyktra killen som kärlekskrank och med darrande röst säger att “jag skulle så himla gärna vilja älska med dig”. Eller är det killen som frågar om hon vill komma hem på en kaffe? Eller räcker det med någon som flörtar? Det kan ju också handla om ett par som redan är ihop och kysser varandra ömt, där då killen frågar på ett schysst sätt om hon vill älska. För det är ju också ett försök till samlag (och skulle i denna undersökning alltså öka på siffran om ett “sexualiserat våld”).

Det är lite som att ställa frågan “Har du blivit utsatt för knivvåld eller att någon blivit arg på dig?” (och sedan använda svaren för att sprida en bild av hur vanligt det är med knivvåld).

Som så ofta finns det ett syfte med undersökningen. Man vill åt ett visst resultat, att det skall framstå som att tjejer och kvinnor är mer utsatta (än vad de faktiskt är, gudskelov) och att pojkar och män är förövare (eftersom det är vanligare att pojkar och män tar initiativ till sexuellt umgänge). Vi känner igen det. Och för att uppnå önskat resultat formulerar man enkäter och frågeställningar så att en lögn kan genereras och sedan spridas (genom feministiska medier).

Det är också intressant att endast 13% av de 52% som svarade (detta är också viktigt – hälften av alla tillfrågade valde att inte svara vilket indikerar att de som svarade hade ett större personligt incitament att svara, vilket i sin tur gör undersökningen mindre tillförlitlig), hade varit med om detta. Med säkerhet kan vi konstatera att denna siffra hade varit fenomenalt mycket lägre om inte Nationellt centrum för Kvinnofrid hade valt att lägga till detta med “försök”.

Allt sexuellt våld (som inte är frivilligt – ja, det finns sånt) måste såklart bekämpas och bemötas med nolltolerans. Men att göra den här typen av ohederliga och vinklade undersökningar har inte det syftet. Istället vill man “boosta” föreställningen om det sexualiserade, normaliserade våldet, helt i enlighet med Eva Lundgrens ovetenskapliga och djupt misandriska arv vid Uppsala universitet. Jag skulle tro att syftet är dubbelt. Dels motiverar man de ekonomiska bidrag man får från staten, och dels stödjer man det “politiska projektet” (som Liza Marklund kallade det när hon medgav att hon ljög i samband med “Gömdaskandalen”). Man försöker alltså stärka de radikalfeministiska myter och lögner som tumlar runt i samhällsdebatten.

Men det finns anledning att stanna kvar lite vid denna formulering: “utsatt för försök till samlag”… Man bör komma ihåg att ett “samlag” (som per definition är heterosexuellt), i dessa kretsar ibland ses som våldtäkt i sig självt (vare sig det är frivilligt eller inte). Och även om det inte ses som våldtäkt så är alltså betydelsen här reducerad till en knastertorr, klinisk och oönskad företeelse (ingenting som man frivilligt skulle vilja gå med på). Egentligen är det skrattretande (om det inte vore för allvaret i det hat och förakt gentemot män som dessa grupperingar hyser). Människan är en sexuell varelse. Sex kan vara både fint, underbart och spännande. Men i denna enkät likställs alltså varje försök till sexuell kontakt mellan en ung man och en ung kvinna (hur oskyldig och sensuell denna kontakt än må vara), med något fult och brottsligt.

————-

Jag vill också passa på och be om ursäkt för att jag inte hinner svara på alla kloka kommentarer som skrivs i kommentarsfältet. Jag har helt enkelt inte haft tid – och den lilla tid jag har, har jag hellre använt till nya inlägg. Men jag uppskattar att det förs en bra debatt med högt i tak (och ett schysst tonläge).

30 thoughts on “Vad betyder “att bli utsatt för försök till samlag”, Nationellt centrum för Kvinnofrid?

 1. Jag har själv (delvis) under ett par år själv skapat frågeformulär och enkäter och detta är ett praktexempel på hur man INTE ska göra om man vill ha rättvisande, öppna och ärliga svar.

  Jag gissar att flera av dem som inte ville svara har haft sinnesnärvaro nog att genomskåda frågan och därför valt att avstå.

 2. Jag förväntar mig inga svar på mina kommentarer, så du behöver åtminstone inte känna dig skyldig att svara mig. Jag kommenterar ibland bara för att visa min uppskattning för att du skriver så förbaskat bra – inte för att jag egentligen skulle ha någonting att säga.

 3. SCB har en skrift om hur man reducerar bortfallet i undersökningar. I den kan man läsa att SCB brukar ha ca 25% totalt bortfall i sina egna studier. I tabeller där man visar den resulterande skevheten som funktion av bortfallet, är 50% det högsta som finns med.

  NCKs hemsida kan man läsa att rapporten kommer att publiceras nästa år. Detta var ett ‘avsikligt läckage’. Det som inte nämns i nyhetsbevakningen var att 4% av männen svarade ja på samma fråga, och 10% av männen (25% av kvinnorna) hade “utsatts för ofrivillig sexuell beröring, tvingats att ta på någon på ett sexuellt sätt eller tvingats till att posera naken”.

  Man konstaterar att det är betydligt vanligare att flickorna blir utsatta. Jo… men det vore också intressant att se hur många av de utsatta som får stöd av sin omgivning. SVT rapporterar i alla fall siffrorna för männen. Det var det inte alla som gjorde.

  Upplandsnytt dristar sig dessutom till att illustrera nyheten med en bild på en liten flicka som gömmer ansiktet hållandes en liten nalle. Rätt osmakligt, kan tyckas, eftersom det handlade om övergrepp före 18 års ålder. Man kan anta att praktiskt taget alla övergrepp drabbade könsmogna ungdomar.

 4. Är undersökningen gjord på Södermalm? Om bara var åttonde 18-årig kvinna utsatts för försök till samlag, dvs. att någon visar intresse för att ha sex med henne, måste det vara ett område med rejäl testosteronbrist.

  Snygg spaning. Om det är vad som kallas forskning i Uppsala numer är det dags att stänga universitetet.

 5. Bra, jag reagerade också när jag hörde nyheten. Att ställa frågan ”har du tvingats till samlag eller utsatts för försök till detta innan du fyllt 18 år?” är ett fullkomligt groteskt ovetenskapligt sätt att ställa en fråga i en intervjuundersökning. På en statistikkurs får man ju underkänt direkt om man formulerar en fråga på det sättet eftersom man i samma fråga blandar ihop två saker.

  DN Kultur torsdag har tagit in en bra artikel av Öjvind Strömmen som handlar om den intellektuella slappheten i Sverige när man skriver om Norge. Det var väl bra?

  Har du sett Anna Odells film?

  • Jag har så klart noterat att han är kritisk till DN. Men till slut har ändå DN gett honom rejält utrymme. Jag har inte läst den norska journalisttidningen direkt, men läst utdrag och sammanfattningar. Det står klart att det råder stor okunskap i Sverige om norsk inrikespolitik.

   • @ Jan E

    Skillnaden verkar inte handla om kunskap om inrikespolitik, utan att man i Norge tycka förvänta sig ha en moralisk rätt att besvara beskyllningar i sak. Tänk vad konstigt, i Finland brukar man tänka på samma sätt.
    Har svenska medier kanhända ett problem?

 6. Hej!

  Inte för att frågan är bra formulerad men som jag läser den (och som Nationellt centrum för Kvinnofrid garanterat kommer att hävda att den ska läsas) så handlar det om försök till påtvingat samlag. Inte endast försök till samlag.

  • Helt rätt som du säger, problemet är bara att meningen blir helt skruvad med “tvingats till samlag” och “utsatts för försök till detta”. (;Man ser hur felaktig tolkningen med “försök till påtvingat samlag” blir om man strukturerar om det använda uttrycket till det, med denna tolkning, ekvivalenta “utsatts för försök till tvingats till samlag”:)
   Faktum är att det enda man kan komma fram till att meningen verkligen säger (oavsett vad avsändaren menade att säga) är “tvingats till samlag eller utsatts för försök till samlag”.
   Det är ganska vanligt att man rent semantiskt säger något annat än man menar, ofta är det inget problem eftersom det framgår klart och tydligt av situation eller kontext vad man egentligen menar, och mottagaren lägger många gånger överhuvudtaget inte till dissonansen mellan vad som sägs och vad som menas. Och i ett normalt samtal är det vanligtvis inte heller ett problem när någon uppmärksammar att man sagt något konstigt, man klargör då helt enkelt bara vad det egentligen var man menade.
   Men går man ut med en undersökning kan man inte hävda efter att den är fullbordad att man menade något annat än vad man faktiskt sa och samtidigt hävda att undersökningen skulle ha något som helst värde. Man måste kunna förutsätta att de som svarade på undersökningen svarade på de frågor som faktiskt ställdes, inte på de frågor som det var undersökarens avsikt att ställa.
   Så Kimzahs kritik är fullt befogad. Tror jag. Har det verifierats att det verkligen var frågan som ställdes? (Om man t.ex. har nyhetsinslaget i Rapport igår som källa är det ju, åtminstone teoretiskt, fult möjligt att undersökningen är tipp-topp och att det bara är nyhetsinslagets framställning som är undermålig. Fast jag tvivlar)
   Hur som helst, har man i själva frågeställningen klumpat ihop olika grader på det där viset är det helt bedrövligt, oavsett om man formulerat sig väl eller dålig. Ska det vara seriös forskning måste ju målet vara att få en så differentierat och nyanserad bild som möjligt. Inte att få en dikotomi av två homogen blobbar “icke drabbade” och “drabbade”. Och “utsättas för försök till samlag” (den faktiskt korrekta tolkningen som meningen är formulerad) är som redan påpekats alltför vag och öppen för olika tolkningar för att kunna tas på något som helst allvar.
   Ett vettigare sätt att fråga hade ju varit (bara utkastat på stört):
   15. har du utsatts för någon sexuell kräkning?
   15A. Om du svarade “ja” på fråga 15, hur skulle du beskriva den värsta kränkningen du utsatts för: a) Våldtäkt (fullbordad) b) våldtäktsförsök c) genomförst sex med inslag av tvång d) försök till sex med inslag av tvång … x) ovälkommen flört?
   Gärna då också med en följdfråga där den värsta incidenten beskrivs.

   • @dolf,

    Så Kimzahs kritik är fullt befogad. Tror jag. Har det verifierats att det verkligen var frågan som ställdes?

    Svårt, eftersom rapporten inte publicerats ännu. Man kan förstås tänka sig att det fanns ett förtydligande med i enkäten, som angav i detalj vad som menades med frågan. Gissningsvis är det ännu ingen utomstående som vet, och journalisterna verkar inte tycka att man behöver veta innan man gör det till en nyhet.

    Allmänt har jag mycket svårt för forskare som ‘läcker’ sina egna resultat på presskonferens långt innan åhörarna har möjlighet att läsa rapporten för att bilda sig en egen uppfattning. Det strider helt mot det transparenskrav som är så centralt för den vetenskapliga metoden, och handlar bara om att fiska efter publicitet.

 7. Detta har blivit ett genomgående drag hos propagandister och ohederliga så kallade forskare – att klumpa ihop allt från det allra värsta (mord, våldtäkt etc) till det allra obetydligaste (har upplevt mig som förminskad pga att jag fått en oönskad blick alt inte blivit sedd) och sedan basunera ut de uppblåsta talen som “nästan alla har upplevt mord eller andra övergrepp”.

 8. NCK nämner Slagen Dam som en viktig undersökning. Centret saknar helt trovärdighet. Dess uppgift är att hitta saker som gör att det ska finnas kvar, vilket förstås ger ett kraftigt bias i vad man undersöker och hur man rapporterar om det.

 9. Ser ni inte det tragiska med de här siffrorna? Endast 12,5% av kvinnor under 18 har blivit “utsatt för försök till samlag”. Tjejstackarna får inte ligga! Vad är det för fel på dagens unga killar? När jag var ung så erbjöd vi våra tjänster till alla tjejer, hela tiden. 🙂

  Ska bli kul / tragiskt att se rapporten när den kommer, hur många som faktiskt blivit utsatta för påtvingad sex.

 10. Folk här verkar ju pålästa så jag har en fråga(reservartion för att jag har lite svårt att uttrycka mig).

  Man ställer upp premisser på ofullständiga och/eller luddiga grunder och definierar dem som goda, då är det implicit att allt som motsäger detta är ont.

  Som exempel så har jag avvikande uppfattning i klimatfrågan. jag kan säga att den skada som fattiga länder tillfogas av drastiskt minskat fossilanvändande (dåliga kommunikationer, brist på vatten, dåliga kommunikationer, sämre sjukvård) i längden kan visa sig vara större än konsekvenser av en eventuell uppvärmning.

  I ett mera vardagsnära perspektiv kan jag säga till en bekant, det är bättre att du använder ditt gamla kylskåp tills det ramlar ihop och sedan köper nytt än kastar ett som har 6 år kvar på soptippen (återvinning är oftast bara ett vacker ord, förresten är återandvändning bättre än återvinning) och sedan springer ut ocjh köper ett nytt “miljövänligt” av Elgiganten.

  Svaret blir. Du är ju inte klok. Med andra ord mina bekanta har gått på detta retoriska knep där allt som strider mot miljöprofeternas budskap är onte för det har miljöprofeterna bestämt och hammrat in i folks medvetande tills det tas för sanning utan att någon ens reflekterar.

  Jag ser samma teknik hos feministerna.

  Finns det något namn på denna smutsiga debatteknik på samma sätt som personangrepp kallas ad hominem?

  • Det är väl ett slags “auktoritetsargument,” dvs vår ledare/profet har sagt det och då är det så. (Jämför postmodernism, scientologi, kommunism, Tea Party-anhängare.)

   (Latinet’s Argumentum ad verecundiam handlar tydligen om “vördnad.” Visste jag inte.)

   • Nja jag kanske uttryckte mig dåligt. Det är mera såhär

    Jag vill förbjuda fossilbränslen för barnens framtid –> Du har annan uppfattning alltså är du emot barn.

    Jag tycker att folk skall övervakas så att inga brott begås -> Du tycker inte att staten skall kunna placera en kamera i röven på varje medborgare alltså är du kriminell.

    Alltså att man förenklar och klumpar ihop extremer och mera moderata exempel inom samma område och lägger fram det så att argumentet skenbart är oantastligt. man tar alltså ingen hänsyn till den store bredden eller nyanser.

    Det är ett slags sätt vinnan en diskussion innan den ens ägt rum.

    • Fredrik: Visst är det så. Jag tar själv inte ställning när det gäller klimatfrågan här på bloggen (försöker hålla mig till ett ämne), men tendenser på detta ser vi ju överallt. Det värsta och fortfarande ständigt förekommande här i Sverige när det gäller feminismkritik är att klumpa ihop det med Breivik.

    • “Rolling all into one with…” brukar man säga på engelska, t ex att ge sken av att alla som betecknar sig som muslimer är al-Qaida-anhängare eller fanatiskt religiösa personer som vill införa sharialagar och offentlig prygling. Eller att alla studenter som har ekonomiska problem p g a låga studiemedel, höga hyror, dålig arbetsmarknad m m egentligen är bortskämda slackers som pimplar latte och provar dyra festkläder hela dagarna och hänger på klubbar om nätterna. På svenska finns “dra alla över en kam” men det får inte med det där att man smetar ihop många med en viss frånstötande klichégrupp, t ex män med grova våldtäktsmän, aktivister med maskerade stenkastare eller (i USA) affärsmän med tea-party-anhängare.

 11. Visst, så här ser det ut – metoden är inte helt ny heller, som andra har varit inne på här i kommentarfältet har oönskad uppmärksamhet eller smekningar från fel håll bakats samman med våldtäkt i undersökningar förr..Resultatet blev förstås att nästan alla yngre kvinnor hade utsatts för sexuellt våld eller intrång, och det har sedan upprepats till lust och leda.

  En annan sak som brukar komma bort är att våldtäkt, i sig, inte är ett renodlat smoking-gun-brott, det definieras inte rakt igenom av att vissa fysiska/kroppsliga fakta har inträffat och att dessa har brutit mot en överenskommelse. Brott som t ex rån, häleri, dråp, insiderhandel, barnmisshandel, griftefridsbrott bestäms i princip rakt av genom att en handling, eller en serie av handlingar, som stämmer med det slags rekvisit eller den modell som lagrummet ifråga ställer upp, har inträffat, men med våldtäkt är det inte riktigt så enkelt, varken i lagboken eller i det allmänna rättsmedvetandet, i hur folk faktiskt talar om detta. Folk har till exempel ibland dömts för våldtäkt utan att det handlat om tydlig penetration, och eftersom samhället idag är mer accepterande än man var tidigare inför till exempel s/m, bondage och “kom och ta mig”-rollspel så blir elementet “det är våldtäkt om det fanns ett tydligt inslag av tvång eller våld” också problematiskt.

  Om våldtäkt rätt och slätt definierades som “person P har sexuellt penetrerats i någon kroppsöppning tydligt emot sin vilja eller emot sitt samtycke”, om man körde på detta och varje led ansågs kräva fysiska spår för att kunna påvisas, då hade det varit ett smoking-gun-brott, men i realiteten ser det inte ut så, Varken vanligt folk, jurister eller radikalfeminister vill riktigt ha den definitionen: de flesta vill inte ha en syn på brottet som binder det hårt vid att det måste ha inträffat en otvetydig penetration – och helst med kroppsvätskor – eller att personen måste ha signalerat ett tydligt nej (det har f ö förekommit att personer dömts för våldtäkt i Sverige utan någon tydlig penetration, och det har jag inget problem med, så länge omständigheterna annars motsvarat våldtäkt), personer som kan juridik vill oftast inte ha en lag som utesluter att folk kan ha ändrat sig under loppet av träffen, dejten eller samlaget, eller som implicerar att män normalt inte kan våldtas annat än bakifrån). Radikalfeminister vill helst ha en lag som uttryckligen kräver samtycke för sex men som inte definierar sex som enbart penetration. Alltså, man kommer inte ifrån att uppsåt, avsikter och halvuttalade omständigheter måste vägas in – så länge vi inte talar om den typiska överfallsvåldtäkten där mannen hoppar på en kvinna utan att något hänt tidigare – och dessa uppsåt och omständigehtr kommer alltid att behöva klarläggas i *efterhand*, de har oftast inte lämnat några otvetydiga spår på brottsplatsen eller på de inblandades kroppar. Det är just detta inslag av bedömningar och tolkningar, ibland månader eller åratal efteråt, långt före och under en rättegång, som gör “våldtäkt är det när det känns som våldtäkt för offret” till ett tydligt cirkelbevis. Men den sidan av saken är förstås helt frånvarande i massmedias beskrivningar av olika våldtäktsmål.

Comments are closed.